Sunday, July 6, 2008

Adakah Semua Kafir Akan Masuk Neraka?

Soalan: Adakah semua orang kafir akan masuk neraka dan semua orang muslim akan masuk syurga. Ini cukup tidak adil sebab ramai orang kafir yang berbuat kebaikan sedangkan ramai orang islam yang menjadi penjenayah akan masuk syurga

Jawapan

Bro jacknaim

Orang Islam yang beriman, inshaALLAH akan masuk syurga sesuai dengan firman Allah

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal,[18:107]

Bagi orang kafir, Allah menyatakan bahawa mereka akan masuk neraka. Istilah Kafir telah pun dijelaskan sebelum ini tapi dinyatakan juga disini buat ingatan kita semua. Kafir ialah istilah bagi mereka yang tetap menolak islam setelah mesej yang jelas disampaikan kepada mereka. Perihal balasan mereka ada dinyatakan dalam al quran begitu juga mengenai balasan buat orang-orang munafik (mendustakan Allah).

Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka.[4:145]

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud memperbedakan antara (keimanan kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan: "Kami beriman kepada yang sebahagian dan kami kafir terhadap sebahagian (yang lain)", serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan (tengah) di antara yang demikian (iman atau kafir),Merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan.[4:150-151]

Akan tetapi, sekiranya seseorang itu tidak beriman dengan Allah dan Rasulnya kerana tidak mendapat petunjuk dari seorang utusan, maka Allah tidak akan menghukum mereka. Ulama turut mengatakan bahawa sekiranya ada orang asli di tengah-tengah hutan belentara dan mereka tidak oernah bercampur dengan dunia luar serta tidak ada orang yang berdakwah kepada mereka maka Allah tidak akan menghukum mereka. Ini digariskan melalui firman Allah dalam Al-Quran

Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.[17:15]

Berkenaan dengan soalan adakah semua orang kafir akan ke neraka walaupun melakukan banyak kebaikan, itu rasanya tidak dapat ditentukan oleh manusia. Siapalah kita untuk menentukan samada mereka ke syurga ataupun tidak. Yang sering menjadi masalah ialah apabila hukuman dijatuhkan oleh manusia. Ada manusia yang senang mengatakan bahawa orang ini akan masuk syurga dan orang itu akan masuk neraka. Ini adalah salah sama sekali.

Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras.[2:204]

Padahal, hanya Allah lah yang benar-benar dapat menatuhkan hukuman kerana dialah yang maha mengetahui tentang keimanan seseorang.

Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui tentang orang yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia lebih mengetahui tentang orang orang yang mendapat petunjuk.[6:117]

Naabi sendiri hanyalah seorang penyampai wahyu Allah. Setiap kata-katanya disampaikan mengikut wahyu Allah dan baginda sendiri tidal berani untuk membuat hukuman sendiri atau sewenang-wenangnya menentukan siapa ke syurga atau neraka

Katakanlah: "Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak (pula) terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan."[46:9]

Maka, kita serahkanlah segalanya kepada Allah S.W.T kerana hanya dialah yang berhak melakukan perhitungan.

Katakanlah: "Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak (pula) terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan."

Yang menguasai di Hari Pembalasan[1:4]

Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Said Al- Khudri juga ada menyebut bahawa mereka yang ke syurga dan neraka akan kesana apabila sampai waktunya. Tapi mereka yang ke neraka dan kemudiannya dinilai mempunyai keimanan walau sebesar zarah sekalipun maka Allah akan mengeluarkannya dari neraka dan memaasukkannya ke syurga. [Shahih Bukhari, V1 Buku 1, hadis 21]

Akhir kata, marilah kita merenung mengenai empat jenis manusia di muka bumi ini, yakni

1) Dilahirkan sebagai islam dan mati sebagai islam

2) Dilahirkan sebagai islam tetapi mati sebagai kafir

3) Dilahirkan sebagai kafir dan mati sebagai kafir.

4) Dilahirkan sebagai kafir tetapi mati sebagai seorang islam.

No comments:

ISLAM UNTUK SEMUA DAN INDAHNYA ISLAM DENGAN DAKWAH

Erti Hidup Dengan Memberi, Erti Bijaksana Dengan Hikmah